גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ | קיבוץ יגור מיקוד 30065 | טל: 04-9040666 | פקס: 04-9040668 | E - mail:  zolkov_g@inter.net.il