גדעון זולקוב - מהנדסים ויועצים, חיזוק מבנים לרעידות אדמה
חייגו אלינו
חיזוק מבנים לרעידות אדמה

חיזוק מבנים לרעידות אדמה

פרויקטים ציבוריים

פרויקטים ציבוריים

פרויקטים מסחריים

פרויקטים מסחריים

פרויקטים תעשיתיים

פרויקטים תעשיתיים

פרויקטים חקלאיים

פרויקטים חקלאיים

מתקנים להנדסה אזרחית

מתקנים להנדסה אזרחית

מטש תענך

מתקן B - מתקן קדם טיפול - בוצה מתקן קדם הכולל שתי מכונות משולבות להרחקת גבבה וגרוסת כשלב מקדים לטיפול לצורך מניעת הגעת מוצקים גסים לריאקטור.

 

מתקן Q - מבנה חשמל ומפוחים

 

מתקן CDR – ראקטור ביולוגי – טיפול הביולוגי יבוצע בריאקטור בשיטת בוצה משופעלת הריאקטור רב שלבי המחולק לתאים: אנארובי, אנוקסי ואירובי

 

מתקנים – F1 + F2- משקעים שניונים – בוצעו שני משקעים עגולים בקוטר 15 מ' כל אחד במשקעים מופרדים החיידקים (שהצטברו לבוצה) מהמים באמצעות שיקוע פיזיקלי.

 

מתקן E – תא חלוקה.

 

מתקן G – מגופים טלסקופים.

 

מתקן I - תחנת שאיבה לבוצה

 

מתקן J - תא ויסות

 

מתקן L - מבנה סחיטת בוצה – הבוצה העודפת הנוצרת בתהליך תשאב אל מיכל ויסות בוצה וממנו אל מסמיך בוצה מכני הנמצא במבנה הסמכת בוצה. הבוצה המוסמכת תועבר אל תא ייצוב בוצה בסמוך לריאקטור הביולוגי לעיכול אירובי וממנו תשאב אל מערכת סחיטת בוצה. הבוצה הסחוטה תפונה למחוץ לאתר להשלמת טיפול בבוצה.

 

מתקן K – טיפול שלישוני – קולחים שניונים מהמשקעים יוזרמו אל בריכת אגירת קולחים תפעולית. ממנה ישאבו קולחים אל מסנני לחץ המותקנים על משטח בטון.

 

מתקן KA - תא מגע כלור – יבוצע חיטוי הקולחים באמצעות היפוכלוריט בתא מגע לחיטוי מבטון בזמן שהיה של 30 דקות.

גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ | קיבוץ יגור מיקוד 3006500 | טל: 04-9040666 | פקס: 04-9040668 | E - mail:  office@zolkov.co.il

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים